29.1 C
Hue
Thứ Ba, Tháng Mười Một 22, 2022

Job Openings

Nhân viên Kỹ thuật phát triển Nhân viên QA Nhân viên Thiết kế Nhân viên Thương mại Nhân viên Xuất nhập khẩu Phó quản lý kỹ thuật
Phong Điền
Chuyền trưởng Công nhân đóng gói Công nhân may KCS Kiểm hàng Kỹ thuật chuyền Nhân viên dò kim Thợ máy Vật tư chuyền
Phong Điền
Nhân viên Kỹ thuật phát triển
Phong Điền Thành Phố Huế