29.1 C
Hue
Thứ Sáu, Tháng Sáu 24, 2022

Job Openings

Nhân viên Kỹ thuật phát triển Nhân viên QA Nhân viên Thiết kế Nhân viên Thương mại Nhân viên Xuất nhập khẩu Phó quản lý kỹ thuật
Phong Điền
Chuyền trưởng Công nhân đóng gói Công nhân may KCS Kiểm hàng Kỹ thuật chuyền Nhân viên dò kim Thợ máy Vật tư chuyền
Phong Điền
Nhân viên Kỹ thuật phát triển
Phong Điền Thành Phố Huế
Nhân viên kế hoạch
Phong Điền Thành Phố Huế
Nhân viên Phát triển Đơn hàng thương mại (MDS) Nhân viên theo dõi đơn hàng thương mại(MS)
Phong Điền Thành Phố Huế
Nhân viên Hành chính Nhân viên Kế hoạch Packinglist Nhân viên Kỹ thuật phát triển Nhân viên Nhân sự Nhân viên QA Nhân viên Thiết kế Nhân viên Thương mại Nhân viên Tự động hóa Phó quản lý kỹ thuật Thành viên FCM Trợ lý Giám đốc nhà máy
Phong Điền Thành Phố Huế
Công nhân may dệt may may mặc
Phong Điền Thành Phố Huế
dệt may Nhân viên Kỹ thuật phát triển
Thành Phố Huế
dệt may Phó quản lý kỹ thuật
Thành Phố Huế